Fuktskader i garasjeanlegg spesielt på parkeringsdekke skyldes at overflatebehandlingen på betongdekke ikke er tett. 

Parkeringsdekker og garasjegulv skal tåle både tunge vekter, piggdekk, store mengder med veisalt, bensin- og dieselsøl, eksos (CO2), motorolje, is, pluss litt frostvæske og bremsevæske som av og til legges igjen. I tillegg skal gulvet motstå store temperatursvingninger, noen ganger med mer enn 60 graders forskjell.

Både brukere, forvaltere og eiere tar det likevel for gitt at et parkeringsdekke og omkringliggende betong skal vare i mange, mange år. Det er jo for så vidt rett og rimelig, men forutsetningen er at grunnkonstruksjonen og betongen er så godt fuktsikret at vanninntrenging ikke får spillerom. Transport av vann i pore- og kapillærsystemet er den største problemskaperen for betong. Vannet tar med seg nedbrytende stoffer som salt, klor og syrer inn i betongen, og verdifulle elementer som kalsium (betonglimet) ut av betongen. Vann er også årsak til frostsprengning og rust på armeringen.

Reparasjon av garasjeanlegg Maridalsveien

Uten vanntilførsel kan verken salt (kloridskader) eller CO2 (karbonatisering) transporteres i betongstrukturen. Nå kan vi vel alle slå fast at det er svært mange gode og kvalifiserte vanntettings- produkter på markedet. Det er ingen mangel på flytende og faste membraner, fugemasser, spesialmørtler, tette- og svellebånd, slitebelegg, plater og filmbyggere (bare for å nevne noe). Felles for alle løsningene er at de kun danner ett eller flere kostbare tilleggssjikt på overflaten av det vi ønsker å beskytte, nemlig betongen.

Betongen i seg selv blir altså ikke tett, den vil fortsatt trekke og lede vann dersom det ytre sjiktet feiler. Derfor er det svært viktig at alle ytre tettebelegg påføres under meget strenge krav og med stor nøyaktighet. Problemet er likevel at det ytre høykvalitetssjiktet er så kraftig at visuell kontroll av betongen ikke er mulig. En liten skade kan derfor utvikle seg over tid og bli svært omfattende før den oppdages, og da blir utbedringskostnadene store.

For å unngå dette bør betongen impregneres før overflatebehandling utføres. Controll® Betongtett er en veldokumentert dypimpregnering som egner seg svært godt på nye betongdekker eller ved rehabilitering av skadede betongflater. Impregneringen er designet med formål å krype i betongen, og vel inne vil polysilikatene krystallisere i pore- og kapillærsystemet. Dette blokkerer betongens evne til å suge og lede vann, og dermed hindres også transporten av for eksempel saltvann. Virkestoffene blir altså integrert som en permanent fysisk bestanddel av selve betongen, og vil derfor ikke kunne vaskes ut, slites bort eller flakne av.

Controll® Betongtett er likevel diffusjonsåpen og tillater utslipp av fukt i form av damp. Årsaken er at vann i form av gass (damp) har mye mindre molekylstørrelse enn vann i flytende form, og disse dampmolekylene kan da «smette» ut gjennom krystallgitteret. Samtidig som betongen tillates å puste og å fordampe fuktighet, vil produktet likevel altså stoppe inntrengning av vann, fett, olje, syrer og andre nedbrytende stoffer. Selv om diffusjonsåpning er av vital betydning for å beholde helhetlig kvalitet på betongen, er dessverre ikke denne egenskapen karakteristisk for mange av tette-produktene som tilbys på markedet i dag.

Under denne rehabiliteringen av garasjeanlegg i Maridalsveien brukte vi metodisk maskinsliping med diamantkopp, som gjør at kapillærgangene i betongen åpnes og betongen kan forsterkes med Controll®Betongtett.

Utfylling er utført med bruk av Mapei sitt rehabiliteringsprogram for betong. Betongrehabiliteringen ble avsluttet med overtrekk av spesialproduktene Xypex og Penetron.

I garasjeanlegget hadde manglende vedlikehold i kombinasjon med vann- og fuktinnsig, gitt skader i betongkonstruksjonen. Tak, vegger og gulv har over tid blitt utsatt for store mengder vann fra regn og snøvær, samt veisalter fra bilene, som har trengt inn i betongdekket. Veisalter hadde spist opp armeringsjernet ved å bryte ned pH-verdien, slik at betongen ikke lengre hadde sin naturlige beskyttelse. Dette hadde medført store skader i betongkonstruksjonen, med dertil svakere bærende konstruksjoner i søyler og dragere.

Ønskes mer informasjon eller gratis befaring og pristilbud!
Kontakt oss på e-post: post@norentreprenor.no eller ring oss direkte.

Laila Jensen tlf. 994 80 798

Cato Oddsett tlf. 900 88 104

Geir Hopland tlf. 901 74 420

Vi bygger på KOMPETANSE, KVALITET OG TILLIT!