Utbedring av fukt og vanninnsig i betong og mur!

Fuktskader på fasader

75% av skader på bygg skyldes fuktskader, råte, korrosjon og frostskader.

50% av alle fuktskader blir feilbehandlet.

Fuktskader på bygg er svært utbredt i Norge. Hvert år oppstår rundt 70 000 nye fuktskader. Det tilsvarer en fuktskade hvert 10. minutt. Byggeskaderegisteret indikerer at ca 75% av byggskadene skyldes fuktighet som kommer fra lekkasjer, råteskader, korrosjon, kjemisk nedbrytning eller frostskader.

Med de nye klimautfordringene og en stadig eldre boligmasse, er det grunn til å tro antallet fuktskader bare vil øke. Rapporten til Sintef Byggforsk som viser at 50% av fuktskader ikke blir håndtert på riktig måte, er derfor alarmerende lesing.

Fuktskader på balkonger

Vi i NOR entreprenør er spesialister på mur og betongrehabilitering, og har over 40 års erfaring innen utbedring av fukt. Vi løser de fleste oppgaver der det forekommer fuktvandring og skader i betong og murverk. Arbeidet utføreres med bruk av for eksempel Controll Betongtett og Penetron sine kvalitetsprodukter, der dette finnes å være en god løsning.

«Vårt sameie ønsket å rehabilitere fasaden og valget falt på NOR entreprenør. Vi har brukt de tidligere på utbedring av vår bakfasade og er svært fornøyd med både arbeid og oppfølging. Vi kan anbefale NOR entreprenør på det varmeste som har opptrådt ryddig, seriøst og profesjonelt igjennom hele prosjektet» 

Jens Petter Advokat/Styreleder

Fukt i kjeller -vi har løsninger
Betongrehabilitering Kringsjå Studenby i Oslo

Har du problemer med vannintrengning, fukt, lukt, muggsopp eller avskalling i betong og murverk, foretar vi gjerne en befaring og gir et uforpliktende pristilbud!

Vi kan fremlegge gode referanser fra tiltakshavere, eiendomsselskap, forvaltere, borettslag, sameie og konsulenter. 

Ønskes mer informasjon eller ønske om en befaring og gratis pristilbud, kontakt oss på
tlf. 22 57 83 60 eller e-post: post@norentreprenor.no

Laila Jensen tlf. 994 80 798

Vi bygger på KOMPETANSE, KVALITET OG TILLIT!