Skader på fasade, balkonger og garasjeanlegg

Betongskader på fasader, balkonger, garasjeanlegg øker i omfang ved utsettelse av rehabilitering. Materialet har behov for vedlikehold og tilsyn. Det er en del som har hatt en oppfatning at betong er et evigvarende materiale, og som har vært medvirkende til dårlig prosjektering og utførelse. Mange av betongskadene vi ser i dag, skyldes manglende erfaring og kunnskap om ulike påkjenninger fra miljøet.

Betongrehabilitering Kringsjå Studenby i OsloDet anbefales å kartlegge tilstanden med jevne mellomrom. Når skadene blir synlige eller ved at betongbiter løsner, kan konstruksjonen allerede være svekket, og kostnadene ved å utbedre skadeomfanget øker. 

Det er ikke bare eldre bygninger som har problemer med skadet betong. Løs betong som følge av rust på armeringen og etter montasjefeil på nye bygg er også vanlig.

Årsaker til nedbrytning og skader på betongen, er ofte relatert til fukt, feil overflatebehandling eller dårlig utført fagarbeid.

Rett kunnskap om betong, armering og overflatebehandling er nødvendig for at resultatet skal bli bra og levetiden lang. Rehabilitering og reparasjon av betong, kan fort bli kostbart ved valg av feil løsninger.

Gjennom årenes løp finnes det mange eksempler på hvor raskt betong forringes når den ikke vedlikeholdes på en ordentlig måte. Nedbrytningsmekanismer er blant annet korrosjon i armeringen, karbonatisering, fukt og frostskader. I god betong er armeringen beskyttet mot korrosjon. Armeringen passiviseres som følge av betongens høye pH-verdi på ca. 13. Det dannes et beskyttende oksidsjikt på den innstøpte armeringen som igjen hindrer rustangrep. Denne passiviseringen blir brutt ned når pH-verdien reduseres til under pH 9 (karbonatisering) eller ved inntregning av klorider.

  • Korrosjon på grunn av kloridinntrengninger, er mer alvorlig enn ved karbonatisering, fordi korrosjonen foregår lokalt (anode/katode) og dermed med større hastighet. Ved denne type korrosjon oppstår det groptæring på armeringen.
  • Karbonatisering er en naturlig kjemisk prosess hvor CO2 i lufta, diffunderer inn i betongen og reagerer med kalsiumhydroksid. Kalsiumhydroksid omdannes til kalsiumkarbonat, som fører til økt fasthet, men redusert pH (ned mot pH 8). Armeringen mister oksidsjiktet og betong som omslutter jernet vil ikke lenger beskytte dette mot korrosjon. Ved påføring av pH-indikator (fenolftalein) kan det måles om en betong er karbonatisert eller ikke.
  • Fukt, vann og frostskader. Vann utvider seg ca. 9% når det fryser til is. Det fører til stor sprengvirkning. Økt porøsitet betyr at betongen blir mer åpen. Dermed vil fuktighet, væsker og skadelige gasser som radongass trenge lettere inn i betongen. I tillegg kan det også oppstå skader som følge av alkalireaksjoner, kjemisk/biologisk nedbrytning og forskjellige varianter av mekanisk nedbrytning.

Vi i NOR entreprenør har høy faglig kompetanse innen betongrehabilitering, utbedring av fuktskader og bruk av riktig overflatebehandling. Som entreprenør utfører vi arbeid innen rehabilitering av fasader, balkonger, garasjeanlegg, kjellere, kaianlegg, svømmehaller m.m. 

Arbeidet utføres med bruk av for eksempel Controll Betongtett og Penetron sine kvalitetsprodukter, der dette finnes å være en god løsning.

Våre oppdragsgivere er borettslag, sameier, gårdeiere og eiendomsforvaltere.

Har du problemer med vannintrengning, fukt eller avskalling i betong, foretar vi gjerne en befaring og gir et uforpliktende pristilbud!

Ønskes mer informasjon eller ønske om en gratis befaring.
Kontakt oss på tlf. 22 57 83 60 eller e-post: post@norentreprenor.no

Laila Jensen tlf. 994 80 798

Cato Oddsett tlf. 900 88 104

Geir Hopland tlf. 901 74 420

Vi bygger på KOMPETANSE, KVALITET OG TILLIT!