Har dere hatt tilsyn av Oslo brann- og redningsetat?

Oslo brann- og redningsetat har endret fremgangsmåten i arbeidet med tilsyn av eldre bygårder i Oslo. Nå følges arbeidet tett opp for å sørge for at alle avvikene i tilsynsrapportene blir rettet innen fristen.

Det å få brannvesenet på besøk er en utfordring for de fleste. Det er mange punkter man får avvik på som man ikke har tenkt over, og de største brannfellene er vanskelige å oppdage hvis du ikke er fagutdannet. De fleste tenker mer på brannsikkerheten inne i sin leilighet, men ikke så mye det som er utenfor. 

Brannsikkerhet i de gamle bygårdene kan være omfattende, men nødvendig.

I de gamle bygårdene fra perioden mellom 1860 og 1930, er svake eller brutte brannskiller et gjennomgående avvik. Sammenliknet med dagens byggestandard, har disse gamle bygårdene svak bygningskonstruksjon. Det betyr at en brann raskt kan spre seg fra en leilighet til en annen, fordi vegger og etasjeskiller ikke er brannsikre nok. Det er også mange hulrom i yttervegger, gulv og tak at en kjellerbrann kan spre seg rett til fjerde etasje via ytterveggene, uten å være innom etasjene imellom. I tillegg har mange av bygårdene bare én trappeoppgang. Hvis røyken og brannen sprer seg dit, vil beboernes eneste rømningsvei sperres. 

Halvparten av rapportene fra tilsyn viser også manglende brannvarsling eller slukkeutstyr, og over en tredjedel har avvik tilknyttet ildsteder eller fyringsanlegg. 

Har dere hatt tilsyn og fått tilsynsrapport med avvik, så er veldig viktig at styrene i borettslag og sameier raskt må komme i dialog med brann- og redningsetaten, for å unngå dyre tvangsmulkter. 

Kartlegging av den branntekniske tilstanden

Alle borettslag og sameier som har fått tilsynsrapporter bør ta kontakt med branntekniske rådgivere, for å kartlegge den branntekniske tilstanden i bygget og utarbeide en fremdriftsplan. Ikke alle er like gode på dette området og det er noen ganger at tiltakene som skal iverksettes ikke er gode nok, og da må tiltakene revurderes. 

Sikkerhet fremfor økonomi

De tiltakene som er viktige å gjennomføre er basert på daglige erfaringer og hva som gjør at det går galt i en brannsituasjon. Her er det sikkerheten til beboerne som blir tatt hensyn til og ikke økonomi. Det er viktig å gjennomføre tiltak som vil forhindre at en brann sprer seg og som sørger for at beboerne kommer seg raskt ut. 

Løsninger på tiltak kan være mange og det kan være mest økonomisk å installere et heldekkende sprinkleranlegg, for å unngå mange andre tiltak.

Målet til etaten er å utføre tilsyn på de resterende 1500 bygårdene som er bygget i perioden 1870 til 1930 innen 2028.

Vedlikehold og dokumentasjon

Alle brannalarmanlegg og sprinkleranlegg skal vedlikeholdes og kontrolleres en gang i året av fagpersoner. I tillegg skal det utføres jevnlige internkontroller av alle branntekniske installasjoner, rømningsveier, brannfarer, elektrisk anlegg m.m. i bygget.

Oslo brann- og redningsetat sjekker også ferdigattester for prosjekter. Mangler attestene, så informeres Plan- og bygningsetaten om disse tilfellene. Alle er ikke klar over at man må søke ansvar for byggtekniske endringer for blant annet branncellebegrensende konstruksjoner. 

Totalt i Oslo er det mindre branner nå enn før. I 2017 var det 368 branner i bygninger, og året før var det 444. Ifølge brannvesenet er det vanskelig å si om denne store nedgangen skyldes forebyggende arbeid eller tilfeldigheter.

Vi i NOR entreprenør er sertifisert innen brannsikring og kan fremlegge gode referanser fra tiltakshavere, eiendomsselskap, forvaltere, borettslag, sameier og konsulenter.

Har dere fått tilsyn eller ønsker å avtale en gratis befaring for å oppgradere brannsikkerheten?

Kontakt oss på e-post: post@norentreprenor.no eller ring oss direkte!

Laila Jensen tlf. 994 80 798
Cato Oddsett tlf. 900 88 104
Geir Hopland tlf. 901 74 420

En kontakt med oss kan lønne seg!