Sikring og tilstandsvurdering ved farlig nedfall fra fasader.

Oppdager du at det ligger murpuss eller biter av fasaden på fortauet eller i bakgården?

Da bør du reagere raskt og få sperret av området. Betongbiter, murpuss og teglstein som faller ned kan medføre store skader på både mennesker og eiendom. Når forbipasserende oppdager slike tilfeller bør man henvende seg til gårdeier eller styret, klage til plan og bygg eller ringe politiet ved akuttsituasjoner.  

Mange av de eldre bygårdene har problemer med fukt og vanninntrengning, som fører til oppsmuldring av deler på fasade og tak. Høst og vinterhalvåret er den verste perioden pga. frostsprengning. Ofte ser vi at det renner vann fra gamle tak og nedløpsrør fra nabobygg, som er årsaken til problemet. 

        

Her må vi enten utbedre skaden eller sikre skadeområdet med en beskyttelse. Det er viktig å få fjernet det som er løst på fasaden og begrense skadeomfanget for å unngå ekstra kostnader. Hvis det kommer mer vann inn i fasaden så vil en skade akselerere hurtig.  

I de tilfellene som vi ser her, er det fare for at flere biter fra gesimsen og ornamenter kan løsne og falle ned. Ved bruk av lift eller stillas går vi igjennom hele fasaden og finner skader, sprekker, riss som transporterer vann inn i fasaden og øvrige deler av konstruksjonen. Ved avdekking av skader må vi enten utbedre skaden eller sikre skadeområdet med en beskyttelse. Hvis det kommer mer vann så vil en skade akselerere. 

Etter akutte tiltak og avdekking av øvrige påbegynte skader gir vi en tilstandsrapport av hele fasaden og lager en plan for hvilke tiltak som er nødvendige fremover. 

På denne bygården i Oslo kunne det gått skikkelig galt. En i styret var på vei inn porten da en stor murklump datt ned rett ved siden av vedkommende.

Her måtte vi stanse årsaken til det som gjorde at det som ble en nødsituasjon. Kommer årsaken fra nabobygget, kan dette løses med å skifte tak og nedløpsrør. Skjøting av to bygninger er ikke alltid av det beste.  

Det er ikke anbefalt og ha et bygg som er fuktig og vått. Det trekker mye ekstra energi og man bruker masse ekstra utgifter til oppvarming. I en tilstandsrapport vil man avdekke hvilke tiltak som får opp fasaden på et godt vedlikeholdsnivå, som har kost nytte effekt i fremtiden. Vi er opptatt av å frembringe en god vedlikeholdsøkonomi som er lønnsom for gårdeiere.

Ønskes mer informasjon, gratis befaring og pristilbud!

Kontakt oss på e-post: post@norentreprenor.no eller ring oss direkte!

Laila Jensen tlf. 994 80 798

En kontakt med oss kan lønne seg!