For å kunne foreta en rehabilitering med varig fuktsikring av betongbygg på best mulig måte, er det viktig å kartlegge skadene og årsaken til disse.

De vanligste årsakene til skader på betongfasader, balkonger, grunnmur, parkeringsanlegg og andre betongbygg er fukt, nedbrutt betong, forurensning og mangelfullt vedlikehold over tid. Den blir som alle andre materialer utsatt for ulike kjemiske, fysiske, og biologiske nedbrytningsmekanismer. Ved rehabilitering av betongbygg er det viktig å ha god kunnskap rundt valg av reparasjonsmaterialer, for å sikre vellykkede resultater og lang varighet i etterkant.  

Mangelfull kjennskap til nedbrytningsmekanismer er en av grunnene til svekkelser og skader i betongkonstruksjoner. For å minske faren nedbrytning behøves forebyggende tiltak, samt hyppig observasjon og vedlikehold. 

I utgangspunktet er fersk betong en mer eller mindre flytende masse av vann (16-20%), sement (10-15 %), sand og stein (60-70 %). Det vil si at en femtedel av betongen er hulrom. Disse hulrommene er forbundet med hverandre i et nettverk, og til sammen utgjør de et effektivt «selvsugende” transportsystem for vann (kapillærsystem). Vannet bringer med seg forurensning, sur nedbør, klor og syrer inn i betongen. Dette gjør at varighet, styrke og tetthet reduseres samtidig som det angriper armeringen.

Betong er et holdbart, solid og slitesterkt materiale på mange måter, og noen mener at den holder evig. Men på grunn av betongens porøsitet er den følsom for vann og fukt som transporterer f.eks. salt og CO2 inn i strukturen. Disse stoffene angriper igjen betongens binding, samt selve armeringen. Det er derfor viktig å vite at all betong trenger impregnering som beskyttelse for å beholde styrke og varighet.

Fuktsikring av IKEA i Trondheim
For å lette renholdet og sikre mot fuktinntrengning og betongskader ble hele ringmuren/sokkelen først dypimpregnert med to strøk Betongtett, deretter ble muren påført ett strøk med Topseal for å ivareta utseendet.

Fuktsikring av betongbygg med Betongtett - IKEA Trondheim

Hvorfor anbefaler vi fuktsikring og impregnering av betongbygg?
Fuktskader bli dyrt på mange måter, og det er derfor svært viktig at riktig kunnskap og forståelse legges til grunn ved en rehabilitering for å oppnå varig fuktsikring av bygget. Når armeringsjern ruster kan det ekspandere til et volum opptil 9 ganger større enn jernet opprinnelig hadde, og det utvikles store krefter i forhold til betongens strekkfasthet. I en tidlig fase dannes først riss og sprekker, ofte med utfelling av rustvann som synlig brunfarge på betongoverflaten. Da er betongens strekkfasthet overskredet fordi volumøkningen av armeringen tar for stor plass og sprenger ut.

På litt sikt vil dette føre til svekket armeringstverrsnitt, og konsekvensen er selvsagt redusert bæreevne i konstruksjonen. Impregnering med Controll® Betongtett hindrer trafikk av vann inn til armeringen og forebygger derfor skadeutvikling. En sunn betong skal ha en pH på mellom 11 og 13. Kommer pH-verdien i betong under 9 er den viktigste forutsetningen for armeringsrust til stede. Controll® Betongtett har pH 11,3 og vil derfor bidra til å redusere utarming av betongen.

Controll® Betongtett forebygger også rust i armering, saltutslag, oppsprekking, saltflekker, mose, sopp og algevekst. Produktet lar underlaget puste (diffusjonsåpent), og påføring vil etterlate en klar og naturlig overflate uten hinne eller film. Samtidig sikres riktig pH-verdi i betongen, noe som er svært viktig for å hindre forringelse. Påføring er meget enkelt og medfører ingen helse- eller brannfare.

Bruk av Controll® Betongtett er effektivitet og økonomi i særklasse, og har derfor høstet gode referanser.

SINTEF testet mot vanninntrengning 

«Referansebetongen er av svært dårlig kvalitet. Den har blitt lagret i laboratorieatmosfære gjennom flere år, og er svært porøs og åpen.Betongen er påført Controll®Betongtett etter produsentens anvisninger.»

«Den i utgangspunktet dårlige betongen oppnår egenskaper som kjennetegner vanntett betong, uansett hvilken av sidene som var behandlet.»

Rehabilitering av betongbygg Kringsjå Studentby 

 

 

Rehabilitering og fuktsikring av betongbygg Kringsjå Studenby

Rehabilitering av betongbygg kan gjennomføres på flere ulike måter og vi tilbyr flere løsninger.

  • Mekanisk reparasjon (betongrehabilitering)
  • Utførelse med Mapei Betongrehabiliteringsprogram
  • Overflatebehandling (beskyttelse)
  • Fasadeisolering (etterisolering)
  • Fuktsikring 

Beskyttelse – Et preventivt tiltak som i første rekke sikter mot å opprettholde konstruksjonens tilstand på det tidspunkt tiltaket iverksettes.

Reparasjon – Et inngrep som gjenoppretter konstruksjonens egenskaper mht. bestandighet, stivhet og bæreevne og som har som målsetning at konstruksjonens prosjekterte levetid skal oppnås.

Forsterkning –  Et tiltak som øker konstruksjonens stivhet og bæreevne. 

Et godt resultat krever fremfor alt riktig fremgangsmåte og deretter vel utført arbeid. Vi begynner derfor alltid med å identifisere årsakene til fuktproblemene, deretter gir vi anbefaling om fremgangsmåte, produkter og andre tiltak som løser problemet.

Noen av våre referanser:

Kringsjå Studentby utvendig betongrehabilitering
Kronprinsensgt. 9 fuktsikret og utført betongrehabilitering av garasjeanlegg .
Fürstveien sameie fuktsikret garasjeanlegg.
Camilla Collettsvei 16 sameie betongrehabilitering av balkonger .
Østre Akervei 95 fuktsikret, betongrehabilitering av kontor og lagerbygg .
Stortorvet 3  fuktsikret og betongrehabilitering av kontor og forretningsbygg.
Skovveien 29 sameie betongrehabilitering, balkong og fasadeoppussing.

Ønskes mer informasjon eller gratis befaring og pristilbud!
Kontakt oss på e-post: post@norentreprenor.no eller ring oss på 22 57 83 60.

Laila Jensen tlf. 994 80 798

Cato Oddsett tlf. 900 88 104

Geir Hopland tlf. 901 74 420

Vi bygger på KOMPETANSE, KVALITET OG TILLIT!