Ved en reparasjon eller renovering av gamle murverk vil kalkmørtel i de fleste tilfeller være riktig produkt å benytte. Mur og puss arbeid krever bruk av ulike typer kalk til ulike typer mørtel.  

Hydratkalk, kulekalk og hydraulisk kalk brukes som mørtel ved restaurering av gamle teglsteinfasader og fredede murverk. Hydraulisk kalk er ikke så ren som hydrat- og kulekalk gjør den sterkere. Den mest vesentlige forskjellen ellers, er måten de herder på. Hydraulisk kalk herder først og fremst med fuktighet og til dels med luft, mens hydratkalk og kulekalk er rent luftherdende.

Hydraulisk kalk herder derfor raskere og kan benyttes der det vil være påvirkning fra fukt i herdeprosessen, siden den først og fremst herder med fuktighet. Hydraulisk kalk har blant annet blitt brukt på murverk ved kanalbygging på grunn av disse egenskapene.

Eldre bygårder med kalkpuss må behandles med tilpasset mørtelbruk for å opptre homogent og likt med underlaget. Ved bruk av feil type mørtel og utførelse vil det medføre riss og bom i pussjiktet og vil opptre som vanntransportører inn i konstruksjonen.

Mur og pussarbeid på murfasader

Antikvarisk fasaderehabilitering av verneverdige bygg som står på Riks/Byantikvarens liste, har strenge føringer til utførelse og materialvalg. Stukk, dekor omramminger, trekninger og gesims er svært sårbare og krever spesiell behandling og kompetanse for å oppnå stabil vedlikeholdssyklus.

Moderne mursement har vært brukt i Norge siden slutten av 1960-tallet og er i dag det mest benyttede produktet i forbindelse med puss og mur arbeid. Mursement er lite egnet til reparasjoner av gammel puss og svak tegl. Mange huseiere har dessverre opplevd at sementen har slått sprekker ved rehabilitering av gammel mur. Kalkmørtel har de siste 30 årene blitt brukt langt mer ved renovering av antikvariske bygg. Til dels er det et historisk element ved å bruke de opprinnelige materialene, men det har vist seg at bruk av kalkmørtel gir bedre resultater.

Det ble gjort mange uheldige erfaringer med sprekkdannelser og fuktskader i prosjekter der sement ble brukt til restaurering og reparasjoner der det opprinnelig var brukt kalkmørtel. Mot slutten av 1980-tallet ble hydraulisk kalk tatt i bruk igjen i antikvarisk muring i Norge. Mørtel av hydraulisk kalk  har i de senere årene blitt mer tilgjengelig på markedet, noe som har resultert i en økning i bruken av kalkmørtel, også blant profesjonelle murere utenfor det antikvariske miljøet.

  1. Valg av mørtel? Ved reparasjoner på bygninger fra før 1930 anbefales det å få en vurdering fra fagfolk på valg av type mørtel. Her bør du få råd fra en murer som har jobbet med kalkmørtel. Det er viktig å velge rett styrke på mørtelen som brukes i reparasjoner. For sterk mørtel fører til spenninger og sprekkdannelser.
  2. Frostfri herdling – Kalkmørtel tåler ikke frost under herding. Et lag med 10-15 mm puss av luftherdende kalk bør stå i minst to måneder før det utsettes for frost. Sesongen for utendørs kalkmørtelarbeid er kort og  bør utføres mellom 15. april og Sankthans, og ikke senere enn i august.
  3. Kalkmaling – For en mur som er pusset med kalkmørtel, er kalkmaling den beste overflatebehandlingen. Påføres et diffusjonstett middel som for eksempel organisk maling kan det oppstå store skader. Maling basert på kalk har de samme egenskapene som kalkmørtel,  og er diffusjonsåpen. Utgangpunktet er lesket kalk, akkurat som for mørtel. Tradisjonell kalkmaling kan brukes både innendørs og utendørs.

Kalkmaling leveres ferdig pigmentert i en rekke farger og flere produsenter tilbyr fargekart. Malingen kan også brukes på upusset naturstein, tegl og mørtel av leire. Underlaget bør ha enhetlig struktur og være jevnt sugende.

NB! Hvis det er det brukt sementpuss, eller hvis overflaten har tidligere malingslag med organisk maling, er ikke tradisjonell kalkmaling egnet. Den gir også dårlig vedheft på tre og andre organiske materialer.

Hoveddelen av vanninnholdet og noe av kalken i kalkmaling suger seg inn i underlaget. Resten av vannet fordamper, og man har da igjen et tynt sjikt med lesket kalk på veggen. En kalkmalt fasade er mer ømtålig for mekanisk påvirkning enn moderne pussfarger, men den tåler godt regn og vind. 

Innenfor mur og puss arbeid har vi murmestere med høy faglig kompetanse. Vi utfører mur og puss arbeid på fasader, balkonger og eldre bygårder.  I tillegg utfører våre murmestere oppdrag innen pussbaserte etterisoleringssystemer, murtekniske reparasjonssystemer, forblending med teglstein/platesystemer.

Ønskes mer informasjon eller ønske om en befaring og gratis pristilbud!
Kontakt oss på e-post: post@norentreprenor.no eller ring oss direkte.

Laila Jensen tlf. 994 80 798

Vi bygger på KOMPETANSE, KVALITET OG TILLIT!