Miljøfyrtårn sertifisert entreprenør

Vi som entreprenør ønsker å ta ansvar for miljøet med å være Miljøfyrtårn sertifisert.

Miljøfyrtårn sertifisert NOR entreprenør OsloMiljøfyrtårn stiller noen grunnleggende krav som gjelder alle virksomheter. I tillegg er det spesifikke bransjekrav som vi følger, innen vår bransje som entreprenør. Vi anbefaler alle som driver næringsvirksomhet å gjøre det samme. Les mer på www.miljofyrtarn.no

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe.

Dette er grunnene til at alle bør miljøsertifiseres:

  1. Ta samfunnsansvar og bidra til bedre miljø og lavere klimagassutslipp.
  2. Gå foran og vis andre at fremtidens løsninger er bærekraftige. Forbrukere er i økende grad blitt opptatt av etikk, ansvarlighet, bærekraft og mening. Vi som driver næringsvirksomhet må ta vårt ansvar samtidig som det er en god bærekraftig merkevarestrategi.
  3. Reduser kostnader. I sertifiseringsprosessen tar man tar en gjennomgang av alle rutiner, for å oppnå en mer miljøvennlig drift. Med det sparer du ikke bare miljøet, men høyst sannsynlig også utgifter på energiøkonomisering, avfallsreduksjon og smarte transportløsninger.
  4. Eget miljøregnskap. Alle får tilgang til et smart nettbasert verktøy for miljøledelse. Her kan man innrapporterte miljøresultater, sette nye mål og få en god grafisk oversikt over virksomhetens miljøregnskap.
  5. Godkjent miljødokumentasjon til bruk i anbudsprosesser. Det stilles stadig oftere krav om miljøsertifisering ved anskaffelser. Miljøfyrtårn er en tredjeparts sertifisering, godkjent som dokumentasjon når din virksomhet skal gi tilbud.
  6. Reduser sykefravær. Studier viser at Miljøfyrtårn-bedrifter har signifikant lavere sykefravær enn gjennomsnittet. Dette skyldes kontinuerlig fokus på gode rutiner knyttet til arbeidsmiljø for de ansatte.

Ønskes mer informasjon om vår Miljøfyrtårnsertifisering! 

Kontakt oss på e-post: post@norentreprenor.no eller ring oss direkte!

Laila Jensen tlf. 994 80 798

Vi bygger på KOMPETANSE, KVALITET OG TILLIT!