Nå øker risikoen for muggsopp i kjellere.

Varm luft inneholder mye fuktighet, og fører til kondens i kalde kjellere og kjellerleiligheter.

Varmen fører til muggsopp i kjellerleiligheterKjellerleiligheter er mest utsatt. Kjellere er mye kjøligere enn andre etasjer i huset. Når den varme sommerluften slippes inn, så gror muggsoppen ved de kalde flisene under senger og sofaer, hvor det er mye støvansamlinger.

Muggsopp setter seg også nederst på gipsplater. Den varme sommeren vi har i år, gjør at mange boliger risikerer en oppblomstring av muggsopp.

Rådet fra ekspertene er at du bør være forsiktig med luftingen og finne andre løsninger. Spesielt siden sommeren kom ekstra tidlig i år, og at problemene sannsynligvis vil øke i omfang i forhold til tidligere år. Mange har erfart at de får problemer med synlig muggsopp på ettersommeren og høsten, men selve problemet startet når varmen kom.   

Her er rådene: 

  • Ikke luft i kjelleren
  • Steng ventiler og sett inn en avfukter
  • Senger og sofa skal ikke settes helt inntil veggen
  • Vær nøye med rengjøringen 

NB! Når varmen har gitt seg er det viktig å åpne lukene og lufte normalt igjen.

Muggsopp og fuktproblemer i bygg fører også til en rekke helseplager. Dette kan være forskjellige luftveisproblemer, astma, allergi, hoste, tretthet og hodepine.