Ombygging av næringslokaler og tilpasning til nye leietakere

Ved ombygging og leietakertilpasning av lokaler er det viktig å kartlegge om lokalene egner seg med tanke på bruksområdet ved å utføre en god forprosjektering. Dette kan være utfordringer i forbindelse med fukt i lokalene, ventilasjon, lys, adkomst eller branntekniske forhold som skal tilfredstille dagens krav. 

Som en del av vår spesialisering innenfor rehabiliteringsprosjekter, utfører vi leietakertilpasning for gårdeiere og utleiere. Vi tilrettelegger og tilpasser bygg og lokaler som skal leies ut, slik at de dekker alle behov din leietaker måtte ha. 

Vi tilbyr entreprise og underentreprise oppdrag og samarbeider med flere større aktører innen bransjen. Vi utfører både bygningsmessige og tekniske endringer. I mange tilfeller er du pliktig til å søke om offentlig godkjenning, slik at ombyggingen blir godkjent i tråd med plan- og bygningsloven. 

Kontor er ikke kun selve kontorlokalet, det hele kontorbygget, fra inngangspartier, resepsjoner, kantiner, toaletter og alle tekniske rom. For at et kontor skal fungere optimalt er det viktig at alle områder er planlagt til hvert sitt bruksområde. Dette går ikke kun på å følge regelverk, men også for å få en god flyt i arbeidet til de ansatte slik at de kan jobbe uforstyrret og effektivt. 

Ved ombygging er det viktig å være klar over at disse punktene må være ivaretatt: 

Konstruksjonssikkerhet
Bærende konstruksjoner, og alt av konstruksjoner som er utsatt for risiko og som er ansvarsbelagt. 

Brannprosjektering
Ombygging av vegger, trapper, etasjeskiller og bygningens konstruksjoner kan svekke bygningens opprinnelige sikkerhetsnivå i tilfelle brann. For å sikre at det blir valgt og utformet gode løsninger som ivaretar hele bygningens sikkerhet, har myndighetene stilt minimumskrav. Kritiske arbeider må prosjekteres slik at de tilfredsstiller lovens krav. Arbeidene må utføres med produkter og løsninger som møter prosjekteringens spesifikasjoner. Det skal benyttes kvalifiserte virksomheter som påtar seg ansvaret gjennom byggesak. 

Bygningsfysikk
Kravene til oppvarming, byggets varmeisolering, ventilasjonsanlegg og fuktsikring av bygget. Lufttetthetstest setter store krav til korrekt montering av fuktsperre etter at kraven ble skjerpet i 2017.   

Som utførende entreprenør representerer vi alle faggrupper og har proffe og seriøse samarbeidspartnere. Våre håndverkere har lang erfaring i bransjen og kan bistå med råd og anbefalinger knyttet til leietakertilpasning. Vi kan vise til gode referanser fra eiendomsbesittere. 

Stilfull trapp utført av NOR entreprenør Oslo

Ønskes mer informasjon eller ønske om en befaring og gratis pristilbud!
Kontakt oss på e-post: post@norentreprenor.no eller ring oss direkte!

Laila Jensen tlf. 994 80 798

Cato Oddsett tlf. 900 88 104

Geir Hopland tlf. 901 74 420

Vi bygger på KOMPETANSE, KVALITET OG TILLIT!