Mange av bygårdene kan være livsfarlige pga. feil vedlikehold!

Kalkpussfasader som er dårlig eller feilaktig vedlikeholdt kan medføre farlig nedfall. Selv om overflaten ser fin ut, kan det være helt helt råttent under. Dette skyldes at fasaden har blitt malt med for mange strøk eller med feil type maling, som fører til at fasaden ikke får tilgang til luft. En kalkpussfasade trenger tilgang til oksygen for å beholde sin opprinnelige bæreevne og styrke. 

Vedlikehold av kalkpussfasader krever spesialkompetanse Utfallet av feil vedlikehold er blant annet at pussen blir til gips uten noe form for bæring, fasaden smuldrer opp og tunge biter kan falle ned. I tillegg ser man at det oppstår bobler i pussen, på grunn av fuktinntrenging over tid. Feste til stakkaturen ruster og deler av utsmykningen detter ned.  

Det er svært viktig å bruke riktig grunning, og kun male med mineralsk maling som er diffusjonsåpen/puster.

Vedlikehold og maling av kalkpussfasader krever spesialkunnskap, så fagkompetansen på de som skal utføre arbeidet er svært viktig.

Mange av bygårdene fra slutten av 1800 tallet har yttervegger av tegl. Den typen puss som ble brukt må ha oksygen for å herde. Prosessen med å vedlikeholde en kalkpussfasade krever tid. Man må bygge den opp i mange lag med tynne påslag, og vannes under herdingen. 

Skadene og årsakene til skadene som kan oppstå på fasadene er forskjellige, og noen er mer omfattende enn andre å reparere. I en del tilfeller må pussen fjernes og bygges opp på nytt. Er det frostskader på steinene, må disse skiftes ut. Etter mange år kan det ha oppstått setningsskader, eller rett og slett manglende og feilaktig vedlikehold. Feilaktig vedlikehold kan være endringer som har blitt gjort, slik at funksjonene til detaljene ikke virker som det skulle lenger. Dette kan være endringer i fasadens detaljer, som ikke lenger har en funksjon som dryppnese på gesimser og vindusomramninger. Vannet vil da renne ned langs veggen og trenger inn slik at pussen sprenges og forankringsjernene ruster. 

Ønskes mer informasjon eller ønske om en befaring og gratis pristilbud!
Kontakt oss på e-post: post@norentreprenor.no eller ring oss direkte!

Laila Jensen tlf. 994 80 798

Cato Oddsett tlf. 900 88 104

Geir Hopland tlf. 901 74 420

Vi bygger på KOMPETANSE, KVALITET OG TILLIT!