Her er rådene til hvordan velge riktig entreprenør ved oppussing, rehabilitering og ombygging av næringsbygg, sameier og borettslag. 

Det å velge riktig entreprenør er avgjørende for et godt og varig resultat. For å unngå at arbeidet blir utført feil, bruk av billige materialer med dårlig kvalitet, så bør det foreligge en god beskrivelse med klare kontraktsvilkår i avtalen. Det er en del som dessverre har opplevd at de må utføre arbeidet om igjen pga. dårlig og feil utført arbeid,  hvor entreprenøren har slått seg konkurs rett etterpå. 

Be om anbud fra flere entreprenører

I prosessen med valg av entreprenør bør dere alltid starte ved å utarbeide et konkurransegrunnlag, før forskjellige entreprenører hentes inn til å gi pris på jobben. Et konkurransegrunnlag skal bestå av beskrivelse av jobben, kontraktsvilkår og regler for gjennomføring av konkurransen. Det kan i noen tilfeller lønne seg å innhente kompetanse fra en upartisk fagperson/byggeleder for å utarbeide og innhente tilbud, samt følge opp hele prosessen. 

Utformingen av konkurransegrunnlaget er svært viktig for å beskrive nøyaktig hva entreprenøren skal gjøre. I forhold til å sikre at det er utført på riktig måte er det viktig å tenke på om beskrivelsen skal fokusere på funksjonen, eller på utførelsesmetoder og materialer som skal benyttes. Legg inn postbeskrivelser ved hjelp av kjente beskrivelsestekster, som finnes f.eks. i NS 3420. Da sikrer dere en mer presis beskrivelse og det blir lettere for entreprenørene å prise riktig. 

Disse punktene bør være med: 

  • Leverandørene må fremlegge og bruke et velkjent kvalitetsstyringssystem for leveransen. 
  • Redegjør for særskilte krav til SHA – sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. 
  • Særskilte miljøkrav må beskrives og kontraktsfestes. 
  • Ansatte i virksomheter som utfører tjenester og bygge- og anleggsoppdrag skal ha lønns- og arbeidsvilkår som følger av gjeldende allmenngjøringsforskrifter eller landsomfattende tariffavtaler. 

Konkurransereglene må følges

I etterkant av at entreprenørene er blitt invitert til å gi pris, står ikke byggherrene lengre fritt til å velge hvordan de skal forholde seg til de enkelte tilbudene og entreprenørene. Da gjelder de anbudsrettslige reglene og alle partene er forpliktet til å forholde seg til disse. Hvis disse ikke er spesifisert i konkurransegrunnlaget, vil reglene som står i NS 8400 gjelde. Disse forbyr partene å endre tilbudene etter at tilbudsfristen er utløpt og det er ikke tillatt å forhandle med entreprenørene.

Hvis styret i borettslaget eller sameiet ønsker å forhandle med entreprenørene, må dette tas inn i konkurransegrunnlagets regler. Er styret ikke klar over reglene kan dere ende opp med å betale erstatning til entreprenøren.  

Her er feilene styret bør unngå