Årsaker til vannlekkasjer og problemer med fukt i kjeller og garasjer kan være mange. Det kan være at grunnmuren tar opp vann fra bakken, vanninnsig fra utsiden som trenger inn i svake punkter i konstruksjon, lekkasje fra vannrør eller at luftfuktigheten kondenserer på veggen. Det er derfor viktig å gjøre en grundig kartlegging av årsaken før vi setter i gang med tiltak.

Både vannlekkasje og problemer fukt bør utbedres så raskt som mulig, med de rette tiltakene, før de fører til mer omfattende skader på bygningen. Tiltak som avfukter er en av de tiltakene som ofte forverrer fuktproblemet, selv om mange ikke er klar over det. Fukt fører til saltutslag, flekker, malingsavskalling, muggsopp og lukt, og kan føre til store økonomiske og helsemessige konsekvenser. 

Det finnes forskjellige produkter og løsninger på markedet for å utbedre vannlekkasjer og fuktproblemer. Vi har gode resultater med bruk av Controll Betongtett, Penetron og Xypex. 

I dette tilfelle i et lagerlokale i kjelleren, hadde grunnvannet presset seg igjennom gulvet og yttervegger som ligger under bakkeplan på utsiden. 

Utbedring av fukt og vannintrengning i kjeller og garasjeanlegg

For å stanse de store mengdene med vanninnsig og fuktvandring, ble det påført 3 behandlinger med Controll Betongtett på gulv og vegger. Etter 6 mnd. var problemet med fukt løst og veggene var tørre. Controll Betongtett sin unike egenskap er at den trenger inn i betongen, samt er et fargeløst og miljøvennlig behandlingsprodukt. Betongtett krystalliseres i porene som gjør at den tetter og forsterker betongen i hele betongens levetid. Betongtett er en god løsning for varig fuktsperre, så sant du ikke har store setningsskader i betongen. Riktig bruk av produktet gir en permanent og kostnadseffektiv løsning til alle mur og betong konstruksjoner. Klikk her for å lese mer under referanser hvor vi har brukt Controll Betongtett. 

Løsninger for fukt og vanninntrengning i kjeller

Penetron tetter alle sprekker, kapillærer og porer inne i betongen, og holder betongen vanntett i hele betongens levetid. Produktet kan blandes inn som tilsetning i blandingen i ny betongstøp, eller kan påføres som slam på ny eller gammel betong.

Når det er grunnvann som lekker gjennom en kjeller, må man først rengjøre området og mette det med vann. Deretter legger man på Penetron slam på innsiden av konstruksjonen. Ved hjelp av det lekkende vannet, kalsium i betongen og osmose, lages det tettende krystaller inne i alle sprekker og kapillærer med eller mot vanninntrengingen. 

Produktene til både Penetron og Controll Betongtett har helt unike egenskaper til fukt og vanntetting av betong i tøffe miljøer som industri, lager, landbruk, svømmehall, garasje, tunneler, renseanlegg og kraftverk.

Det finnes også flere produkter på markedet, men det er varierende hvor stort vanntrykk de kan motstå. 

Har du problemer med vannlekkasje, fukt, lukt, muggsopp eller avskalling i betong og murverk, foretar vi gjerne en befaring og gir et uforpliktende pristilbud.

Vi i NOR entreprenør er totalleverandør av ytre vedlikehold og har over 40 års erfaring innen betong og fuktproblematikk. Vi løser de fleste oppgaver med vanninnsig og fuktvandring i betong og murverk. 

Vi kan fremlegge gode referanser fra tiltakshavere, eiendomsselskap, forvaltere, borettslag, sameie og konsulenter.

Ta gjerne kontakt med oss for spørsmål, pristilbud eller en gratis befaring. En kontakt med oss kan lønne seg!

Kontakt oss på e-post: post@norentreprenor.no eller ring oss direkte.

Cato Oddsett tlf: 900 88 104
Håndverksmester

Vi bygger på KOMPETANSE, KVALITET OG TILLIT!