Den beste løsningen for vanninntrengning i kjelleren er å bruke produkter som Penetron, Xypex og Controll Betongett. Produktene har helt unike egenskaper når det gjelder varig fukt og vanntetting av mur og betong. 

I krevende situasjoner hvor det er mye vanninntrengning og gulvet er oversvømmet, stilles det høye krav til vanntettingen. Blir ikke dette løst på riktig måte, fører det til større og mer omfattende skader på bygningen. Produktene er sertifiserte, og benyttes over hele verden til store konstruksjoner som industri, lager, landbruk, svømmehall, garasje, tunneler, renseanlegg og kraftverk.

De vanligste årsakene til vanninntrengning er at grunnmuren tar opp vann fra grunnen, lekkasjer og vanninnsig fra utsiden som siver inn i svake punkter i konstruksjon eller kapillært oppsug fra grunnen. Det er derfor det viktig å gjøre en grundig kartlegging av årsaken før man setter i gang tiltak.

Entreprenør innen betongrehabilitering

For å stanse større mengder med vann som trenger inn, er både Penetron, Xypex og Controll Betongtett unike produkter. I dette tilfelle var det stadig problemer med vanninntrengning i et kjellerlager, men 6 mnd. etter behandling var problemet med fukt løst og veggene var helt tørre. Riktig bruk av disse produktene gir en permanent og kostnadseffektiv løsning til mur og betong konstruksjoner. 

Ved hjelp av krystallisering stoppes inntrengning av vann. Samtidig sikres riktig pH-verdi i betongen, som er svært viktig for å hindre forringelse. Betong er i utgangspunktet et holdbart, solid og slitesterkt materiale, men på grunn av betongens porøsitet, blir holdbarheten brutt ned av fukt og vanninntrengning,  som transporterer blant annet salt, forurensning og CO2 inn i strukturen. Stoffene angriper betongens binding og helt inn til armeringen.

Det er derfor viktig å vite at all betong trenger impregnering som beskyttelse mot fukt og vanninntrengning, for å beholde styrke og varighet i hele betongens levetid.
I denne videoen ser du hvordan Penetron virker. 

Penetron kommer som både påstrykningsmiddel og betongtilsetning.

Ved herding dannes krystaller inne i betongen som forsegler porer mot inntrenging av væske. Den kan også smøres på og forsegler alle sprekker og lekkasjer. Penetron er et komplett system for kapillær vanntetting og beskyttelse av betong.

For at Penetrons vanntettingseffekt skal kunne oppnås må Penetron bli en integrert del av betongen. Penetrons vanntettingseffekt oppnås ved en reaksjon av forskjellige komponenter i blandingen sammen med betongen. Kjemikaliene trenger dypt inn i kappillærbanene i betongen ved osmotisk trykk og ved å bruke vann som vandringsmedium. De forskjellige kjemikaliene danner krystaller som fullstendig blokkerer kapillærer og svinnsprekker. Ikke engang en vanndråpe kan passere, imidlertid kan luft passere, slik at betongen fortsetter å puste.

Vann og fuktskader kan føre til store kostnader, og det er derfor svært viktig at riktig kunnskap og forståelse legges til grunn ved forebygging og utbedring av problemet. Mange tror at drenering og avfukter kan være løsningen, MEN det er ikke alltid tilfelle. 

Hva som gir det beste resultatet avhenger av å kartlegge årsaken til fukten, og hvor den kommer fra. Når hele 50% av alle fuktproblemer feilbehandles, så kan nettopp mangel på kartlegging være årsaken, i tillegg til mangel på kompetanse. Det finnes flere produkter på markedet for å tette kapillærene i mur og betong, men det er varierende hvor stort vanntrykk de kan motstå. I tillegg er det tekniske metoder som kan være aktuelle å bruke for å løse problemet med vanninntrengning med f.eks. elektromagnetisme. 

Har du problemer med vanninntrengning, fukt, lukt, muggsopp eller avskalling i betong og murverk, foretar vi gjerne en befaring og gir et uforpliktende pristilbud!

Vi kan fremlegge gode referanser fra tiltakshavere, eiendomsselskap, forvaltere, borettslag, sameie og konsulenter.

Cato Oddsett
cato@norentreprenor.no
Håndverksmester
Mobil 900 88 104

En kontakt med oss kan lønne seg!