Riktig resultat med riktige holdninger i en kontinuerlig prosess!

Gode resultater skapes av engasjerte medarbeidere med riktige holdninger. I NOR entreprenør har vi over tid innarbeidet gode og dokumenterte rutiner.

Alle nye og endrede forskrifter oppdateres automatisk i HMS og SHA – systemet.

Vi stiller like strenge krav til våre underleverandører, som vi gjør til oss selv.

NOR entreprenør har som mål og ha 0-toleranse for skader på personell og omgivelser. I praksis betyr dette at arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er en integrert del av byggeprosessen. Noe som stiller strenge krav til gjennomføring av byggeprosjekter.