NOR entreprenør utfører alle typer håndverker tjenester!

Vi i NOR entreprenør har lang erfaring fra store og små rehabiliteringsprosjekter som total entreprenør og leverandør av alle typer håndverker tjenester. Våre håndverkere er fagutdannete og vi har 5 håndverksmestere i ledelsen.

  • Håndverker tjenester innen ombygging av kontor, næringslokaler og leietaker tilpasning
  • Håndverkere som har lang erfaring og kan løse alle typer fukt problematikk
  • Håndverker tjenester innen mur og puss reparasjoner
  • Håndverkere som utfører utskifting av vinduer, dører, panel, balkong etc.
  • Håndverker tjenester innen betongrehabilitering og reparasjon av skadet betong
  • Malermester innen utvendig og innvendig malerarbeid
  • Håndverker tjenester innen gulv, flytegulv, trinnlydsdempende gulv
  • Epoxy tynn og tykkbelegg
  • Håndverker tjenester innen Sandblåsing og korrosjonsteknikk
  • Håndverkere som utfører utbedringer av feilbehandlinger

Har du vann og fuktproblemer i kjeller, fuktighet i grunnmur, garasjeanlegg, tak, etc.?

Vi tilbyr markedets beste løsninger mot fukt, med produktene Controll® Betongtett og Penetron sementbaserte kvalitetsprodukter.

Bedriften utvikles kontinuerlig for hele tiden å være en kompetent og seriøs leverandør av ytre og indre totalvedlikehold av bygninger.

NOR entreprenør kan fremlegge mange gode referanser og kundekontakter fra tiltakshavere, eiendomsutviklere, konsulenter, styreledere i borettslag og sameier på forespørsel.

Ledelse og administrasjon består av fire håndverksmestere med fartstid fra bygg og anleggsbransjen fra 10 – 32 år og fagmedarbeidere med fartstid fra 5 – 30 års erfaring.

Håndverksmester er en håndverker med dokumentert utdannelse, erfaring og kunnskap innen sitt fag. Mestertittelen er beskyttet og dokumenteres ved mesterbrev. For å få utstedt mesterbrev kreves:

Fag eller svennebrev i et mesterfag
Bestått eksamen fra mesterutdannelse som er en 2-årig utdanning innen ledelse, markedsføring, yrkesteori og økonomi
Praksis i faget, enten 2 år etter avlagt  fag-/svenneprøven eller 6 år totalt

Håndverksmesteren kan dokumentere et høyt kunnskapsnivå og representerer følgende:
– Mesteren har bestått mesterprøvene og har de nødvendige teoretiske, praktiske kunnskapsnivå
– Mesteren representerer både praktisk erfaring og en faglig kompetansebygging
– Mesteren skal utføre sitt virke i den beste håndverkstradisjon, byggeskikk og sedvane
– Mesteren har oversikt og kan tilbyr den siste utvikling innen håndverksfaget
– Mesteren har en sterk faglig bakgrunn og et solid grunnlag for å kunne drive næringsvirksomhet til beste for kunder, ansatte og samfunnet

Ønskes mer informasjon eller ønske om en befaring og gratis pristilbud,
kontakt oss på e-post: post@norentreprenor.no eller ring oss direkte på tlf. 22 57 83 60