Vanninntrengning og fuktskader i betong kan utbedres med bruk av blant annet Penetron.  Penetron gir samtidig varig beskyttelse mot kjemisk nedbryting av betongen.

Penetron produktene, brukes for å behandle betong- eller blokkstrukturer utsatt for potensiell skade fra fukt, vanninntrengning eller kjemikalier. Spesielt egnet ved forhold som krever redusert permeabilitet, permanent vanntetting og beskyttelse, selv under høye hydrostatiske forhold.

Det kan brukes på positiv side (siden utsatt for vann) eller negativ side (siden motsatt av vann) og møter alle vanntettingskrav.

Produktene tetter alle sprekker, kapillærer og porer inne i betongen, og gjør at betongen får permanent beskyttelse mot vann og fuktskader. Produktet kan blandes inn som tilsetning i blandingen i ny betongstøp, eller kan påføres som slam på ny eller gammel betong.

Det fullstendige Penetron-systemet består av følgende produkter:

Krystallinsk vanntetting: Produktene inneholder flere aktiverende kjemikalier som sørger for effektiv og varig tetting og beskyttelse av betongen. 

Vannstoppere: Inkluder vannstoppere av Penebar svellbar-typen, som en praktisk metode for å behandle ikke-bevegelige støpeskjøter eller penetreringer mot vanninntrengning, selv under høyt hydrostatisk trykk.

Flytende forseglere: Peneseal flytende forseglere er utviklet for å permanent beskytte, bevare og styrke betong som vanntettingsbehandling. Benyttes for utsatt betong som f.eks takplater og og betonggulvherder.

Penetron-systemet har vært til nytte for en mengde prosjekter verden rundt, og kan benyttes til alle typer betongkonstruksjoner. 

  • Drikkevannsreservoarer og akvarier
  • Svømmehaller, kloakk- og vannbehandlingstanker
  • Tunneler og trafikkbærende strukturer
  • Betongfundamenter og kjellere
  • Heissjakter og underjordiske hvelv
  • Industrianlegg og siloer
  • Garasjeanlegg, fasader og balkonger
  • Grunnplater, membranvegger og takkonstruksjoner av betong
  • og mange andre prosjekter som krevde økt holdbarhet og beskyttelse

Når det oppstår vann eller fuktinntrengning via kjellervegg, kjellergulv, betongkonstruksjon eller på balkonggulv, rengjør vi området og metter det med vann. Deretter påføres Penetron på innsiden av konstruksjonen. Ved hjelp av vannet, kalsium i betongen og osmose, lages det tettende krystaller inne i alle sprekker og kapillærer med eller mot fukt eller vanninntrengningen. Produktet gir også permanent beskyttelse av betongen mot kjemisk nedbrytning over eller under grunnen.

Penetrons krystaller vil ikke tillate at vann passerer, men luft- og vanndamp vil imidlertid passere, slik at vann eller damp ikke kan bygge seg opp i betongen. I fryse eller tineomgivelser vil produktet forhindre opptak av fuktighet i betongen og redusere evnt. fryse eller tineskader til et minimum.

Produktinformasjon til nedlasting: 
Penetron vanntetting
Penetron funksjon

For mer informasjon om Penetron eller fuktproblemer ta kontakt med oss!
E-post: post@norentreprenor.no eller ring oss direkte tlf. 22 57 83 60.