Fukt og råteskader på fasade, kjeller, betong, grunnmur og tak!

Fukt fører raskt til store og omfattende skader på bygningen. Det er fasader, grunnmur, betong, kjeller og tak som har de største fukt og råte problemene. Fukt fører også til et dårligere inneklima som kan gi nedsatt helse luftveisinfeksjoner, astma og allergier.

Rehabilitering, reparasjon og tetting av mur og betong mot fukt, kan fort bli kostbart og ikke alltid like vellykket. Fukt i betong, mur og treverk fører til bla. malingsavskalling. Ofte kan dette misoppfattes med at det er brukt feil malingstype når man oppdager at malingen faller av.

Murfasader: Murfasader som har problemer med vanninntrengning er utsatt for puss- og malingsavskalling, frostsprengning, algevekst og saltutslag. I tillegg utvikler de skader på veggen innenfor med fuktflekker og blærer i overflatebehandlingen. På murfasader er det viktig at det er brukt riktig overflatebehandling ved valg av puss og maling. Alle bevegelsesfuger må være tette samt vinduer, dører og beslag må være riktig utført. Sprekker og skader på murverket eller overflatebehandlingen bør utbedres raskt for å unngå fuktskader.

Teglstein: På teglstein gir fukt og vanninntrengning skjemmende fuktroser, algevekst i fugene og frostskader på vinteren. Dette fører til mugg og soppskader hvis vannet får trenge helt inn i veggen. På teglvegger er det viktig at luftespalta er tilstrekkelig bred, samt at mørtelpølser og mørtelsøl ikke hindrer for lufting og drenering

Trekledning: Fasader med trekledning er utsatt for mugg og råteskader ved feil drenering av regnvann. Etter regn er det viktig at materialene får tørket opp. Veggene bør alltid ha totrinnstetting og endeveden må være nok overflatebehandlet. Kledningen skal være skråkappet for avrenning, ikke gå for langt ned mot bakken og luftespalta bak kledningen må være stor nok. Lekter må heller ikke sperre for drenering og ventilasjon.

Kjeller: Hvis regnvannet renner inn i kjellerveggen fører dette til fuktproblemer som saltutslag, pussavskalling, råte og muggsopp. Det er vanskelig å se mugg og soppskader når bindingsverket i kjellerveggen er av tre med mineralullisolasjon på innsiden. Skadeomfanget vil derfor bli stort og det kan føre til muggsporer i inneklimaet. I kjellere er det viktig med god ventilasjon for å holde fuktnivået så lavt som mulig. For å unngå fuktproblemer er det flere elementer som er viktig. Bruk riktig overflatebehandling, sørg for at vann fra takrenner ledes bort, terreng heller ut fra ytterveggen og god drenering.

Tak: Utettheter rundt gjennomføringer som piper og luftekanaler på tak fører til at regnvannet trenger inn under taksteinene og fører til lekkasjer, fukt og råteskader. Ofte er det skrå og kompakte tak som har dette problemer. For å unngå dette er det viktig å sjekke taket jevnlig. Takstein må være hel, alle overganger og sveiseskjøter skal være tette, gjennomføringer og overganger skal være nøyaktig utført og taket skal ha riktig fall.

Vinduer: Vinduer er utsatt for vann og fuktproblemer som fører til malingsavskalling, råte i karmer, rammer og veggflater rundt. Manglende tetting rundt vinduene kan føre til store skader i vegg­kon­struk­sjonen under vinduene.

Her er det viktig med totrinnstetting på utvendig vinduer, og at sålbenkbeslag eller vannbrett er utført riktig. Bruk hensiktsmessige materialer, sørg for riktig utføring av lufttetning, beslag skal ha tilstrekkelig oppbrett og skjøtene utføres med omlegg (ikke fals). Vinduer i skallmurer og forblendinger skal ha drensrenne over.

Vi i NOR entreprenør har 30 års erfaring innen vanninntrengning og fuktproblematikk. Vi løser de fleste oppgaver der det forekommer fuktvandring og skader i betong, tre og murverk. Arbeidet utføreres med bruk av for eksempel Controll Betongtett og Penetron kvalitetsproukter.

Har du problemer med lukt, muggsopp, avskalling og fuktighet i betong og murverk, foretar vi gjerne en befaring og gir et uforpliktende pristilbud! 

Vi kan fremlegge gode referanser fra tiltakshavere, eiendomsselskap, forvaltere, borettslag, sameie og konsulenter.

Cato Oddsett

cato@norentreprenor.no
Håndverksmester
Mobil 900 88 104

En kontakt med oss kan lønne seg