Hvordan utbedre problemer med fukt i lager og kjellerlokaler? 

Drenering er kostbart, og gir ingen garanti for tørt lagerlokale eller kjeller. Av og til må fuktproblemer løses med bruk av andre metoder. 

Fukt i lager og kjellerlokaler All betong, teglstein og leca suger vann i kapillærene. Undertrykket i kjelleren gjør at vannet kommer opp i gulv og vegger.

Fuktproblemet blir ikke løst selv om det dreneres og legges membran og isopor.

Årsaken er at det vil danne seg vann som fordamper og suges opp. For å kunne stoppe dette, trengs det energier som er sterkere enn kapillærkreftene.

Det finnes to forskjellige metoder som kan være aktuelle å bruke for å løse problemet med vannoppsug. 

DryPol veggtørkings-system gir varig fuktfjerning og kan benyttes i alle typer bygninger. Systemet opererer etter det elektrofysiske prinsippet og fjerner veggens sugeevne, samtidig som det forhindrer fukt i å trenge inn i veggen. Det er et trådløst system, som enkelt monteres med et par skruer.  

Elektro-osmose er et system som reverser fuktvandringen i konstruksjonene – fra konstruksjon og til grunnen utenfor bygget. Elektroder slisses inn i veggene og gjenstøpes, mens jordspyd bores gjennom konstruksjon og ut i grunn. Ved påsatt strøm, vil det gå en kontrollert vanntransport fra positiv elektroder til negativ. De positivt ladede ionene i vannet i murkonstruksjonen, drar med seg resten av vannet når de trekkes mot den negativt ladde grunnen utenfor muren. 

Det finnes flere ulike behandlingsprodukter på markedet som benyttes for å løse fuktproblemer.

Controll Betongtett sin unike egenskap er at den trenger inn i betongen. Betongtett krystalliseres i porene som gjør at den tetter og forsterker betongen i hele betongens levetid. Betongtett skal være en god løsning for varig fuktsperre, så sant du ikke har store setningsskader i betongen.

Penetron brukes for permanent kapillær vanntetting, samtidig gir Penetron beskyttelse av betongen mot kjemisk påvirkning og nedbryting. Produktet tetter alle sprekker, kapillærer og porer inne i betongen, og holder betongen vanntett i hele betongens levetid. Produktet kan blandes inn som tilsetning i blandingen i ny betongstøp, eller kan påføres som slam på ny eller gammel betong.

Hvis det er grunnvann som lekker gjennom en kjellervegg eller et kjellergulv, må man først rengjøre området og mette det med vann. Deretter legger man på Penetron slam på innsiden av konstruksjonen. Ved hjelp av det lekkende vannet, kalsium i betongen og osmose, lages det tettende krystaller inne i alle sprekker og kapillærer med eller mot vanninntrengingen. 

Det finnes også flere produkter på markedet, men det er varierende hvor stort vanntrykk de kan motstå. 

Uansett hva du velger å foreta deg for å løse fuktproblemet, er det viktig å kartlegge årsaken til fuktproblemet og hvor problemet kommer fra. Ofte vil det lønne seg å kontakte en fagperson som kan kartlegge situasjonen i forkant. 

Har du problemer med vannintrengning, fukt, lukt, muggsopp eller avskalling i betong og murverk, foretar vi gjerne en befaring og gir et uforpliktende pristilbud!

Vi kan fremlegge gode referanser fra tiltakshavere, eiendomsselskap, forvaltere, borettslag, sameie og konsulenter.

Cato Oddsett
cato@norentreprenor.no
Håndverksmester
Mobil 900 88 104

En kontakt med oss kan lønne seg!