Spesialister på utbedring av fukt, vanninntrengning i mur og betong. Fuktproblemer og vannskader i kjeller, betong, grunnmur og på fasader er et utbredt problem.

Vi utbedrer fuktproblemer og  vannskader på fasader, balkonger, betong, kjellere, garasjeanlegg, grunnmur, forstøtningsmurer etc. Rehabilitering og reparasjon av mur og betong etter fuktskader, kan fort bli kostbart ved valg av feil løsninger.

Fuktskader på teglvegg

NOR entreprenør er en totalleverandør av ytre vedlikehold og vi i ledelsen har 40 års erfaring innen fuktproblematikk. Vi løser de fleste oppgaver der det forekommer fuktvandring og skader i betong og murverk. Arbeidet utføreres med bruk av for eksempel Controll Betongtett og Penetron sine kvalitetsprodukter, der dette finnes å være en god løsning.

Controll Betongtett og Penetron er miljøvennlige behandlingsprodukter som effektivt, enkelt og rimelig stopper fukt og vanninntrengning i betong. Som det eneste produkt i sin kategori trenger Controll Betongtett opptil 20 cm inn i betongen, gjør den vanntett og eliminerer dermed fukttransport, armeringsrust og muggsoppdannelse.

Våre referanser:

Kringsjå Studentby utvendig betongrehabilitering
Kronprinsensgt. 9 fuktsikret og utført betongrehabilitering av garasjeanlegg .
Fürstveien sameie fuktsikret garasjeanlegg.
Camilla Collettsvei 16 sameie betongrehabilitering av balkonger .
Østre Akervei 95 fuktsikret, betongrehabilitering av kontor og lagerbygg .
Stortorvet 3  fuktsikret og betongrehabilitering av kontor og forretningsbygg.
Skovveien 29 sameie betongrehabilitering, balkong og fasadeoppussing.

Les test og rapportutdrag fra SINTEF Byggforsk og Folkehelsa.

Vi påstår ikke at Controll Betongtett og Penetron med sine unike egenskaper kan løse alle fuktproblemer som finnes, men det er et førstevalg som i de fleste tilfeller viser seg å være permanent. Controll Betongtett har nå vært på markedet i 15 år, og har i denne tiden opparbeidet massevis av gode referanser og vellykkede prosjekter.

75% av skader på bygg skyldes fuktskader, råte, korrosjon og frostskader. 50% av alle fuktskader blir feilbehandlet.

Fuktskader på bygg er svært utbredt i Norge. Hvert år oppstår rundt 70 000 nye fuktskader. Det tilsvarer en fuktskade hvert 10. minutt. Byggeskaderegisteret indikerer at ca 75% av byggskadene skyldes fuktighet som kommer fra lekkasjer, råteskader, korrosjon, kjemisk nedbrytning eller frostskader.

Med de nye klimautfordringene og en stadig eldre boligmasse, er det grunn til å tro antallet fuktskader bare vil øke. Rapporten til Sintef Byggforsk som viser at 50% av fuktskader ikke blir håndtert på riktig måte, er derfor alarmerende lesing.

Det å bo i en fuktig bolig kan doble risikoen for å utvikle astma og andre typer luftveisplager. Fukt i ulike former bidrar i tillegg til å bryte ned materialer og dermed øke behovet for utbedring av fuktskader.

Årsaken til den sterke økningen er områder med tett bebyggelse og som havner innenfor de høyeste faresonene. Det vil ikke lenger bare være Vestlandet som vil være utsatt, men også områder som Østlandet og Trøndelag. Hvis ikke bolig- og eiendomsbransjen griper tak i denne utfordringen vil antall fuktskader øke betraktelig.

Har du problemer med vannintrengning, fukt, lukt, muggsopp eller avskalling i betong og murverk, foretar vi gjerne en befaring og gir et uforpliktende pristilbud!

Vi kan fremlegge gode referanser fra tiltakshavere, eiendomsselskap, forvaltere, borettslag, sameie og konsulenter.