Fuktskader på fasader til mange bygårder i Oslo er i år et stort problem!

Antall fuktskader på fasader i Oslo er oppe i ca. 50 stk. pga. all nedbøren i år melder NRK Østlandet. Skadeomfanget på fasader er omfattende og kan føre til farlige situasjoner for fotgjengere, syklister og de som oppholder seg under disse bygårdene.

Fuktskader og inntrengning av fukt på fasaden gjør at fasaden smuldrer opp og faller ned på bakken på et eller annet tidspunkt. Temperaturforandringer i været nå på høsten gjør problemet økende og det anbefales alle gårdeiere å ta en grundig inspeksjon for å kartlegge tilstanden på byggene sine.

Vi i NOR entreprenør har lang erfaring og spisskometanse innen fuktproblematikk på fasader. Ved mistanke om fukt inntrengning på fasaden så er det ofte mindre kostnader ved å kontakte oss i en tidlig fase enn å vente til skadeomfanget er så stort at det må omfattende rehabilitering til for å utbedre fuktskadene.

Ønskes mer informasjon eller ønske om en befaring for å kartlegge skadene kontakt oss på tlf. 22 57 83 60 eller e-post: post@norentreprenor.no

Laila Jensen tlf. 994 80 798

Cato Oddsett tlf. 900 88 104

Geir Hopland tlf. 901 74 420