Frosten gjør at fasader og balkongdekker sprekker og faren for farlig nedfall øker! Gårdeiere bør sjekke fasaden og balkongene jevnlig gjennom vinteren. 

De eldre bygårdene er utsatt for farlig nedfall i vinterhalvåret når det er frostsprengning. Selv betongbygg kan være utsatt for samme risiko. Når vannet fryser, blir betongen gradvis sprengt ut og deler av fasaden kan falle ned.

Det er også viktig å følge med rustangrep på balkonger og fasader. Innmurt stål i fasader, armeringsstål, stålprofiler over vinduer, stålrammer for bæring av balkonger, murankere etc. kan utsettes for korrosjon. Rust utvider seg 1,5 ganger størrelsen og deler av fasaden sprenges ut.

Farlig nedfall og sprekker i fasaden

Over tid vil det foregå kjemiske endringer forårsaket av blant annet fukt og forurensning som kalles ”karbonatisering”. Denne prosessen bryter ned den opprinnelige korrosjonsbeskyttelsen. Når stål korroderer så utvider volumet seg. Denne svellekraften er stor og da oppstår det sprekker i murpuss/betong i det aktuelle arealet. I praksis betyr dette at ser du sprekker der det er innmurt stål, er det et klart symptom på at det er korrosjon på gang.

Det mest kritiske punktet er stålrammebalkongene, spesielt inne ved fasaden der stålrammene går inn i murveggen. Dette fenomenet ser vi også på betongfasader.

Hva er årsaken til farlig nedfall fra balkonger?

Kombinasjonen av vær og vind eksponerer betongen for fuktighet. Frostsprengning i betong oppstår ved veksling mellom kulde og regn. Sprekkdannelser i betongoverflater som er direkte eksponert for overflatevann er særlig utsatt for frostsprengning. Dette medfører at deler av betong kan løsne som følge av kreftene som oppstår ved at vannet fryser og utvider seg inne i betongkonstruksjonen. I slike tilfeller kan vi se nedfall av betong fra balkongen som utgjør en betydelig risiko for gående. I tillegg vil armeringsjern i betongen begynne å ruste og svekke den bærende konstruksjonen. Generelt bør åpne balkonger av betong rehabiliteres ca. hvert 15.  år.  

 

Manglende eller feilaktig vedlikehold av pussede bygårdsfasader kan være livsfarlig. Under en tilsynelatende flott fasade kan pussen ha blitt forvandlet til gips uten bæring, og tunge biter kan plutselig falle ned på fortauet. Mange gamle bygg er blitt malt i hjel med feil maling eller for mange strøk. Kalkpuss trenger tilgang til oksygen (bygningen må kunne puste) for å beholde bæreevne og styrke. Derfor vil tett maling og feil murpuss skape rasfarlige bygninger. Ikke bare løsner pussen, men festeanordningene til stukkaturen ruster, og deler av utsmykningen kan falle ned.

Oppdager du at det har falt ned murpuss, betongbiter eller teglstein fra balkonger eller fasaden, bør du reagere raskt!

I en tilstandsrapport vil vi avdekke hvilke tiltak som er nødvendig for å sikre mot farlig nedfall, som i tillegg har kost nytte effekt i fremtiden. Vi er opptatt av å frembringe en god vedlikeholdsøkonomi som er lønnsom for våre kunder. 

Ønskes mer informasjon, gratis befaring og pristilbud!

Kontakt oss på e-post: post@norentreprenor.no eller ring oss direkte!

Laila Jensen tlf. 994 80 798

Cato Oddsett tlf. 900 88 104

Geir Hopland tlf. 901 74 420

En kontakt med oss kan lønne seg!