Fasader med kalkpuss blir ofte feilbehandlet og medfører store kostnader ved riktig fasaderehabilitering.

Murmester i Oslo. Fasade rehabiliteringManglende eller feil i vedlikehold av pussede fasader på de eldre bygårdene kan være livsfarlig. Særlig gjeldene var dette på fasader med kalkpuss under «Byfornyelsestiden» på åttitallet. Under en tilsynelatende flott fasade kan pussen ha blitt forvandlet til gips uten bæring.

I Oslo er det flere bygårder som har problemer med av det faller ned smuler og større biter fra fasaden, deler av gesims og utsmykning mangler og at pussen har fått store bobler. Dette er tegn på at fasaden trenger rehabilitering. 

 

Årsaken til disse skadene er at mange gamle bygg er rett og slett blitt malt i hjel med feil maling eller for mange strøk. Kalkpuss trenger tilgang til oksygen for å beholde bæreevne og styrke. Ikke bare løsner pussen, men festeanordningene til stukkaturen ruster, og deler av utsmykningen kan falle ned.

Norge er mest kjent for kunnskap innen trebygging, og har manglende kunnskap rundt riktig behandling av murverk. Mange av bygårdene fra slutten av 1800-tallet har yttervegger av tegl, som ble pusset med flere tynne sjikt kalkpuss. Denne typen puss må ha luft for å herde, ellers vil den forvitre og omvandles til et gipspulver. Når fasaden blir pusset opp og males, er det derfor viktig å bruke overflatebehandlinger som kan puste. 

Å reparere en pussfasade er kostbart. For et borettslag, sameie eller private gårdeier er det fristende å velge det billigste anbudet. Det er få aktører som har kunnskap om kalkpuss, stukkatur og helpussede fasader. Det kan gjøre vondt verre med feilaktige reparasjonsarbeider og vedlikehold der det brukes sement, sementmørtler eller organiske malinger. Behandling av kalkpuss er et stort fagfelt, der det er nødvendig å rådføre seg med fagkyndige.

Vanlige strakstiltak er å fremskaffe et firma som skraper/hugger ned små områder hvor det er falt ned puss og fyller pussjiktet med sementbasert mørtelbruk. Arbeidet utføres oftest uten å tilpasse underlag og øvrige bygningselementer.

Resultatet blir ofte feil materialer som mørtelbruk og overflatebehandling (malingstype), og etter kort tid oppstår det riss og sprekkdannelser i puss/malingssjiktet som igjen opptrer som vanntransportører inn i bygningskonstruksjonen.

Byggets detaljer har også en funksjon som ikke alle er klar over. Blant annet å få vann og smuss til å renne av fasaden. Om gjenskapte detaljer ikke lenger virker på denne måten, vil vannet renne ned langs bygningen og trenger inn i riss og sprekker. Pussen blir da tilført større mengder vann som vasker ut pussens bindemiddel og sprenges ut ved frost og forankringsjernene på ornamentikken løsner.

Ønskes mer informasjon om fasaderehabilitering og gratis befaring!
Kontakt oss på e-post: post@norentreprenor.no eller ring oss direkte.

Laila Jensen tlf. 994 80 798

Cato Oddsett tlf. 900 88 104

Geir Hopland tlf. 901 74 420

Vi bygger på KOMPETANSE, KVALITET OG TILLIT!