Etterisolering og utbedring av fuktskader.

Etterisolering av fasaden senker energiforbruket med ca. 50%, samtidig som man reduserer risikoen for råte og fuktskader. Etterisolering ved en fasaderehabilitering gir flere fordeler enn bare energibesparelser.

Etterisolering av fasadeNår isolasjonen blir gammel eller det er gjort en utførelsesfeil, så fører dette ofte til problemer som fukt og råteskader, som i værste fall gir helsemessige plager.

Riktig utført etterisolering vil alltid være lønnsomt, og kostnadene vil normalt være spart inn gjennom strømutgiftene etter noen få år. Siden isolasjonen bidrar gjennom hele byggets levetid vil man oppnå ytterligere besparinger i rene penger og mindre energibelastning.

Varmetapet fra bygg kan i tillegg begrenses ganske effektivt med nye vinduer og tetning. Samtidig som man oppnår en langt bedre komfort innendørs og boligen vil få en høyere energimerking.

 


Disse tegnene tyder på at man bør etterisolere:

  • Hvis snøen på taket smelter forholdsvis raskt og det henger store istapper ned fra takrennene, spesielt hvis istappene bare kommer i perioder med minusgrader. Dette er typiske tegn på at varmetapet gjennom loft og tak er høyt.
  • Hvis du ofte føler det ubehagelig kaldt i boligen, på gulv eller langs yttervegger, og samtidig må fyre hardt for å motvirke det. Spesielt når dette skjer på dager som ikke er veldig kalde.

Varmetapenes totale del av energiforbruket for et hus ligger på ca. 60%. Kuldebroene står for 15-30% av de totale varmetapene. Ved å etterisolere fasaden, kan man senke energiforbruket til oppvarming med 50%.

Dette er ikke bare aktuelt for eldre boliger. Det er også fornuftig å etterisolere boliger som ble bygd på 1960-og 70-tallet og faktisk helt fram til i dag. Nye bygg er ikke nødvendigvis godt isolert, da byggeforskriftene angir minimumskrav. Vær oppmerksom på at det ikke bare er isolasjonstykkelsen som avgjør hvor effektiv isolasjonen er. Utførelsen av arbeidet med tett dampsperre og god vindtetting er også svært viktig.

Etterisolering og rehabilitering av fasaderUlike byggemetoder krever ulike metoder for etterisolering. Enova anbefaler utvendig isolering, der dette er mulig. Dette løser problemer som kuldebroer, luftlekkasjer, skader i yttervegger, kondens på innvendige overflater og dermed minsker problemer med mugg og soppvekst.

Ulempen er at det kan medføre større fasadeendringer som må byggeanmeldes. Vinduene må flyttes ut i veggen for å beholde det opprinnelige utseendet på vindusomrammingen. Overgang mot takfot, sokkel, inngangsparti, balkonger og vinduer og lignende er detaljer som kan være kompliserte. Det kan være krevende å bevare verneverdige fasader, vinduer og bygningsdetaljer.

 


Eldre murvegger
bør etterisoleres fra utsiden. Muren beskyttes dermed mot vær og temperaturforandringer, som gir en fuktsikker konstruksjon og reduksjon av kuldebroer.

Ved etterisolering fra innsiden reduseres varmetapet til veggen og dermed også veggens uttørkingsevne. Kuldebroene, spesielt ved etasjeskillerne, gir et stort varmetap og føles som trekk. I noen tilfeller kan kuldebroene være så store at de forårsaker kondens i randsonene og etterisolering gir en minimal forbedring. Det er viktig at konstruksjonen undersøkes nøye før du etterisolerer innvendig. Ofte etableres en ny, tett dampsperre, slik at varm og fuktig inneluft ikke driver ut mot en kald muroverflate og skaper kondens. Dette er årsaken til at møbler som har stått helt inntil gamle murvegger har fått skader. Dette skyldes at det blir for tett og at møblene har hatt isolerende effekt.

Gamle hulmurer av tegl er en utfordring. Ofte er det ikke anledning til å isolere utvendig på grunn av store fasadeendringer. Hvis ytre teglvange ikke er frostbestandig, kan innvendig etterisolering medføre sprekker i fasaden som følge av redusert uttørkingsevne. Teglets frostbestandighet må undersøkes før det etterisoleres innvendig. Viser det seg at teglet er frostbestandig, bør det likevel isoleres lite, maksimalt 50 mm innvendig. Møbler, skap og lignende, bør settes ut fra veggen for å sikre ventilasjon, slik at det ikke oppstår kondens.

NOR entreprenør har mange års erfaring med etteriolsering både utvendig og innvendig for borettslag, sameier og gårdeiere i Oslo og omegn.

Ønskes mer informasjon eller ønske om en befaring og gratis pristilbud!
Kontakt oss på e-post: post@norentreprenor.no eller ring oss direkte!

Laila Jensen tlf. 994 80 798

Cato Oddsett tlf. 900 88 104

Geir Hopland tlf. 901 74 420

Vi bygger på KOMPETANSE, KVALITET OG TILLIT!