Controll Betongtett stopper fukt i mur og betong!

Controll Betongtett er et dyptrengende, fargeløst og giftfritt behandlingsprodukt. Gir permanent beskyttelse av murog betong mot fukt og vanninntrengning.

Controll Betongtett hindrer korrosjon i armering, saltutslag, oppsprekking, avskalling, mose, sopp og algevekst. Ved hjelp av krystallisering stoppes inntrengning av vann, sur nedbør, salt etc. Samtidig sikres riktig pH-verdi i betongen, som er svært viktig for å hindre forringelse. Controll Betongtett lar underlaget puste (diffusjonsåpent), og fungerer også utmerket som støvbinder, primer og heftbro.

Påføring vil etterlate en klar og naturlig overflate, uten hinne eller film. Produktet inneholder ingen giftige eller brennbare stoffer. Lukter ikke, er ikke tilsatt fargestoffer eller løsemidler. Betongen kan behandles selv om den er fuktig. Spesielt utviklet tilsetninger gir produktet enestående inntrengning.

Controll Betongtett for vann, fuktskader i betong   Controll Betongtett   Controll Betongtett fuktskader

Bruk av Controll Betongtett er økonomi i særklasse, da den gir permanent beskyttelse av betongen. Produktet har i tillegg høstet svært gode referanser i det profesjonelle markedet.

Test og rapport utdrag:
Controll Betongtett test og rapportudrag fra Byggforsk, SINTEF, Folkehelseinstituttet, Miljøministeriet
Controll Betongtett test fra Byggvaru bedömningen, ECU- Institut, Sanda Hus, TUM

Godkjent av det Tyske ECO-INSTITUT GmbHBruksområder:

  • Enhver sementholdig overflate ute og inne
  • Typiske områder er grunnmur, skorstein, kjeller, terrasse med støpt plate, vegg, gulv og tak
  • Controll Betongtett har også vært benyttet i siloer, gjødselkjellere, bassenger, broer og tunneler med like gode resultater
  • Vanninntrenging, saltutslag, brannskader, vedheft for maling og lim

 

Controll Betongtett mot fuktForberedelse: Underlaget må være rent og fritt for løse partikler, gammel maling og eller annet belegg. Fukt i eller på underlaget har ingen betydning for resultatet. Defekte fuger eller større sprekker etc. utbedres på forhånd. Tilstøtende blanke overflater som glass, aluminium, fliser tildekkes.

Datablad og brosjyrer:
Controll Betongtett Datablad
Controll Betongtett Brosjyre
CE deklerasjon Controll Betongtett
Ytelseserklæring Controll Betongtett
Referanse prosjekter

For mer informasjon om Controll Betongtett eller fuktproblemer ta kontakt med oss!
E-post: post@norentreprenor.no eller ring oss direkte tlf. 22 57 83 60.