Controll Betongtett sine egenskaper!

Controll Betongtett har unike egenskaper som løser problemer med vann og fuktskader i mur og betong. Produkt brukes til kjeller, terrasser, parkeringshus, mur m.m.

Det er varierende kunnskaper om fukt, vannskader, årsaker til dette og ikke minst hvordan problemene kan løses. Last ned brosjyre for mer informasjon om detaljer Controll Betongtett brosjyre.

Vanligvis er betong og andre murprodukter en blanding av fem komponenter: sand, grus, sement, vann og luft. Luften i betongen kommer fra blandeprosessen (omrøringen) og utgjør ca. 6 % av betongens totale volum, mens vannet utgjør ca. 16 %. Når betongen er herdet er mesteparten av dette vannet fordampet.

Sporene etter vann og luft utgjør tilsammen mer enn 20% av betongens volum, det vil si at en femtedel av betongen er hulrom. Disse hulrommene er forbundet med hverandre i et nettverk, og til sammen utgjør de et effektivt «selvsugende” transportsystem for vann (kapillærsystem). Vannet bringer med seg forurensning, sur nedbør, klor og syrer inn i betongen. Dette gjør at varighet, styrke og tetthet reduseres samtidig som det angriper armeringen.

Faguttrykket for dette er «kapillærsug».
Betongens forsyning av vann er gjerne fra kondens, snøsmelting, slagregn eller vann mot grunnmur under terreng. Kapillærsystemene i kjellervegger og kjellergulv har stor evne til å suge opp og transportere dette vannet. For å hindre kapillærsuget er det vanlig å legge et kapillærbrytende sjikt i form av grus, pukk, sand, isolasjon under og rundt bygningen. I mange tilfeller er ikke dette gjort i tilstrekkelig grad, eller feil utført.

Ved bruk av Controll Betongtett utnytter vi nettopp kapillærsystemet ved at produktet trenger langt inn. Deretter dannes kraftige glasskrystaller inne i betongen og suget blir derfor blokkert. Siden det er glass som dannes, kan det ikke løses opp, forsvinne eller tørke ut. Virkningen vil være permanent.

Controll Betongtett mot fuktControll Betongtett stopper effektivt de fleste problemer som  skyldes inntrenging av fukt og vann i betong og annet murverk.

Controll Betongtett ble opprinnelig utviklet og spesialisert for industrielt og profesjonelt bruk. Produktet er utelukkende sammensatt med komponenter fra anerkjente leverandører med ISO-sertifisering. Den kjemiske oppskriften er utviklet av eksperter på området, og utprøving av produktet har foregått over lang tid.

Controll Betongtett er godt dokumentert og blant annet testet av anerkjente institusjoner. Det er derfor mange gode grunner til å bruke Controll Betongtett, både til forebygging og som problemløser.

For mer informasjon om Controll Betongtett, vann eller fuktproblemer, ta kontakt med oss!
E-post: post@norentreprenor.no eller ring oss direkte tlf. 22 57 83 60.