Prosjektering og utføring av branntekniske tiltak

Sikring av farlig nedfall

Fasade oppussing

Ombygging lokaler

Betong rehabilitering

Mur / Puss arbeid

Fuktproblemer

Referanser

Puss / Mur arbeid

Betong rehabilitering

Ombygging lokaler

Fasade rehabilitering